Talentvolle jongeren betrekken via Maatschappelijke Stage en Dienst

Voor Talentenloods ben ik al weer volop bezig met het projectplan 2021: het organiseren van het Open Podium voor de jeugd in Theater Ludens. Het wordt het achtste jaar van de succesvolle formule: Open Podium-avonden met een Slotbijeenkomst.
Natuurlijk wordt het een nieuw jaar met Corona-proof maatregelen én we willen ons gaan verbinden met de maatschappelijke stage van het Voortgezet Onderwijs. Uh, nee: maatschappelijke dienst. Nee: maatschappelijke stage én maatschappelijke dienst.
Wat is het een en wat is het ander?

Maatschappelijke stage

In onze gemeente Leidschendam-Voorburg levert een eerste inventarisatieronde een zeer divers beeld op ten aanzien van maatschappelijke stage:

Het Dalton Vatel voor Lyceum, HAVO, MAVO, VBO en LWOO heeft alleen een maatschappelijke stage in 4 VMBO T. De stage is onderdeel van een praktische opdracht voor het vak Maatschappijleer.

Op het Maartenscollege doen alle leerlingen mee. In 3 mavo een week achter elkaar ingeroosterd rond eind september. In 4 HAVO en 5 VWO lopen de leerlingen stage tot aan de meivakantie, maar dan in eigen tijd. Alle leerlingen lopen 30 uur stage en is een verplicht onderdeel voor het examenjaar.

Het categoraal Gymnasium NOVUM heeft voor alle leerlingen in het 4e jaar de maatschappelijke stage van 30 uur.

Het Corbulo College heeft geen maatschappelijke stage, maar houdt het bij de beroepsgerichte stages die aansluiten bij hun VMBO-opleiding gericht op techniek. Drie weken in het derde leerjaar: bijvoorbeeld bij garages en de bouw. Het is fijn om even bij te praten. Mijn contactpersoon, docente Antoinette, vertelt nog hoe lastig het is voor haar praktijkgerichte leerlingen om wel weer naar school te mogen, maar op dit moment geen machines mogen gebruiken door de Corona-maatregelen. En er staan echt veel mooie machines op hun school.

Het Veurs Lyceum met MAVO, HAVO, Atheneum en Gymnasium heeft de maatschappelijke stage afgeschaft.

En dan komen we bij het Veurs Voorburg. Een vmbo-school dat basis, kader en GTL (gemengde Theoretische Leerweg) met en zonder LWOO (leerwegondersteuning) aanbiedt. De maatschappelijke stage is voor het derde jaar, waarbij de leerlingen twee keer vier uur stage lopen. Meestal is het een dagdeel in een woonzorgcentrum of verzorgingstehuis.

En de maatschappelijke dienst?

Dat gaan zij ook doen! Met de tweede klassers.
Het verbaast me niet dat juist deze school eraan meedoet. Zo doen ze ook jaarlijks mee aan het Hospice-diner om geld voor Hospice het Vliethuys op te halen. In de eerste editie heb ik zelfs nog opgetreden, terwijl de leerlingen de gerechten serveerden van gerenommeerde restaurants. De koks stonden in de grote keuken van de school de heerlijkste gerechten klaar te maken. Ik ging na afloop een kijkje nemen en speelde vervolgens ook voor hen een lied op mijn accordeon, waardoor ik bij restaurant Savelberg mocht komen eten.
Op persoonlijke uitnodiging van meesterkok Henk Savelberg, omdat ik vanwege het optreden nog niets gegeten had.
Het is dus deze school die mee gaat doen aan de pilot Maatschappelijke Dienst in onze gemeente.

Het eerste Hospice-diner Veurs Voorburg 2012, foto: Hein Athmer
Hospice diner 2012 Veurs Voorburg, foto: Hein Athmer. Klik hier voor zijn recente fotoreportage Hospice-diner.

Maar hoe zit het dan met Maatschappelijke Stage?

De maatschappelijke stage was vanaf 2011 een verplicht onderdeel voor het voortgezet onderwijs. De stage was het gevolg van een internationale trend waarin ‘actief inzetten voor de samenleving’ gekoppeld werd aan ‘leren en ontwikkeling’. De stage was gekoppeld aan non-profit organisaties. En zonder stage? Geen diploma!

Tot 2014. Staatssecretaris Sander Dekker van de VVD verantwoordde het afschaffen door aan te geven dat scholen zelf hun onderwijs moeten kunnen inrichten en niet verplicht moeten worden. Op het argument dat het een bezuiniging zou zijn gaf hij als antwoord dat er in plaats van 55 miljoen (in het debat wordt zelfs gesproken over 75 miljoen) voor uren maatschappelijke stage er 100 miljoen vrije ruimte voor scholen beschikbaar was.
De staatssecretaris verwachtte niet dat scholen de stage niet meer zouden aanbieden omdat het niet meer verplicht zou zijn, extra regelwerk vraagt of duurder is dan reguliere lesuren. De maatschappelijke stage bleef een volwaardig en erkend programmaonderdeel in het voortgezet onderwijs.  Je kunt dus nog steeds stageplekken aanbieden!

Waarom is Maatschappelijke Dienst ingevoerd?

De invoering van Maatschappelijke Dienst komt door de veranderde samenstelling van het kabinet: Rutte III, waarin naast de VVD en D66 het CDA en de Christenunie in zijn vertegenwoordigd. De Maatschappelijke diensttijd is door het CDA ingebracht.
De ChristenUnie wilde in principe zelfs Maatschappelijke Dienstplicht, maar het is Maatschappelijke Dienst geworden. Het paradepaardje van staatssecretaris Paul Blokhuis van de ChristenUnie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wat is Maatschappelijke Dienst?

Op de website van Rijksoverheid staat het volgende:

Tijdens de maatschappelijke diensttijd leer je iets nieuws en doe je daarbij iets voor een ander. Bijvoorbeeld door te helpen bij de Reddingsbrigade en zo te zorgen voor een veilige zee en veilig strand. De diensttijd is vrijwillig en start vanaf februari 2020. Tot die tijd oefenen organisaties en jongeren met de maatschappelijke diensttijd.

Ervaring en beloning

Tijdens de maatschappelijke diensttijd doe je nieuwe ervaringen op bij een organisatie, zoals een restaurant of jeugdzorgorganisatie. Je leert iets nieuws, zoals koken, met machines werken of een evenement organiseren. Je kunt zo ontdekken welke studie of wat voor werk je wilt gaan doen. Je leert bijvoorbeeld door te sporten met jongeren met jongeren met een ander geloof. Tijdens de maatschappelijke diensttijd doe je iets voor een ander.

De overheid is aan het onderzoeken op welke manieren je nog meer beloond gaat worden voor de maatschappelijke diensttijd. Voorbeelden van beloningen zijn:

  • een vrijwilligersvergoeding (een bedrag van maximaal 170,- per maand is toegestaan) 
  • een diploma, zoals een EHBO-certificaat
  • een training, zoals een taalcursus
  • kortingen, voor bijvoorbeeld een concertkaart

Stand van zaken op dit moment

  • de maatschappelijke diensttijd is voor alle jongeren toegankelijk
  • het betreft jongeren tussen 14 en 27 jaar
  • het is niet verplicht, maar vrijwillig
  • minstens 80 uur
  • minimaal 2 weken, maximaal 6 maanden

Wil je (veel) meer weten? Kijk dan op de website van ZonMW.

Doe mee met MDT: voor jongeren

Er is inmiddels een website voor jongeren waar ze hun MDT-project kunnen vinden: doemeemetmdt.nl. In twee minuten kunnen ze hun ideale MDT-project vinden door zes vragen in te vullen.  Maar ja, dan moeten wij als organisaties natuurlijk wel zorgen dat we er bij staan!

Doe mee met MDT: meedoen als organisatie

Ben je als organisatie geïnteresseerd in MDT vul dan in 10 minuten de adviestool in.

 

Eén pilot Maatschappelijke Dienst zal dus het Veurs Voorburg betreffen.
En wij willen graag de pilot als Talentenloods ondersteunen. De Veurs Voorburg-leerlingen motiveren om hun talent in te zetten en het talent van jongeren in onze gemeente een extra impuls te geven!

Doe je ook mee? Kan jouw organisatie jongeren ook een Maatschappelijke Dienst-plek bieden om hun (Maatschappelijk) Talent te ontdekken en in te zetten?

Shopping cart
There are no products in the cart!
Continue shopping
0