Talentontwikkeling

In 2008 heb ik het initiatief genomen Stichting Talentenloods op te richten met als doel dat kinderen eerder hun talenten kunnen ontwikkelen. Hoe kom je erachter wat het talent van een kind is en hoe zorg je dat een kind zijn of haar talent zo goed mogelijk kan ontwikkelen? Om kinderen, docenten, ouders en iedereen die het beste voor heeft met onderwijs hierin te ondersteunen zet ik mijn kennis en ervaring als volgt in:

1. Als ‘Schrijfster in de klas’ voor bovenbouw basisscholen
Het bezoek in de klas is een koppeling van Mijn talent / Jouw Talent
Mijn talent is schrijven. Het schrijven en het schrijfproces staat centraal. Kinderen kunnen hierover vragen stellen.
Vooraf kunnen zij het boek ‘Juffrouw HEndriKS, de beuk erin!’ lezen: in de bibliotheek of als gratis download op de website. Kinderen die dyslectisch zijn kunnen gratis lid worden van Passend Lezen en het boek als luisterboek aanvragen bij Superboek.
Vervolgens is er ruimte voor het talent van de leerlingen. Wat is jouw talent? Hoe kom je daarachter? Wat is nodig om jouw talent te ondersteunen? En hoe kan jouw talent je helpen in waar je minder goed in bent? Duur 1,5 uur.

2. Als ‘Kortste College Wat wil jij bijdragen?’  voor leerjaar 3 HAVO/VWO profielkeuze
Gedurende een mentoruur wordt met de leerlingen ingegaan op in welke vakken ze goed zijn of dit overeenkomt met hun ‘talent’ en waaraan zij willen bijdragen in de samenleving ten behoeve van het versterken van de onderbouwing van hun profielkeuze.

3. Lezing voor ouders, docenten, directieteams scholen en overige belangstellende groepen
Om talent te herkennen en te ondersteunen is het belangrijk om te beginnen met vast te stellen wat we onder talent verstaan. Zo heeft iedereen zijn eigen talent, ongeacht wat en op welk niveau. De vraag die vaak wordt overgeslagen is waarvoor je je talent wilt inzetten. Wat wil je bijdragen aan de samenleving? Wat is jouw plekje daarin? Het gaat er om dat wij als volwassenen het mogelijk maken dat een kind zijn/haar pad vindt en hierin ondersteunen. Wat kunnen ouders en school doen? De lezing inclusief vragen stellen is 1,5 uur.

Talentenloods
Voor Stichting Talentenloods organiseer en presenteer ik de Jaarlijkse Schrijfwedstrijd en het Open Podium in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Talentenloods wil met de Jaarlijkse Schrijfwedstrijd basisscholen een begin creeëren met het zichtbaar maken van alle talenten in groep 7. In 2017 vindt de schrijfwedstrijd voor de 10e keer plaats. Het is begonnen als onderdeel van het Huygens Festival en is sinds 2016 ondergebracht bij St. Talentenloods. Het onderwerp van de schrijfwedstrijd is dan ook: Schrijf een verhaal over jouw talent. Het is opmerkelijk hoe de kinderen vloeiender en boeiender schrijven. De schrijfwedstrijd spreekt op deze wijze niet alleen kinderen aan die van schrijven houden, maar alle kinderen en bevordert tegelijk het schrijven. Vervolgens kunnen kinderen in groep 8 voor het eerst medoen aan het ‘Open Podium Jeugd’.

Slotavond Open Podium Jeugd in Theater Ludens, foto: Ot Douwes

Het Open Podium Jeugd is bedoeld voor jeugd van 12-21 jaar om hun talenten te laten zien: van muziek, dans, theater tot sport en multimedia. Behalve op het podium zijn er diverse talenten die ook een plek krijgen om het podium te ondersteunen, denk aan fotografie, videoreportages maken, vormgeven, pr-taken, organiseren en scounten. Zo wordt het ‘Podium’  steeds meer een plek waar jeugd aan de slag kan met hun talent. Het Open Podium Jeugd bestaat uit een vijftal avonden in Dekkershoeve met een slotavond in Theater Ludens. Daarna zijn er vier buitenpodia op de diverse evenementen in Leidschendam-Voorburg. Daarmee is het Open Podium een jaarrond programma waar jeugd meerdere keren de gelegenheid heeft hun talenten voor een breed publiek te presenteren. Jongeren vervullen inmiddels ook de functie van fotograaf, video-editor, vormgever en presentator.