Droom-projecten

Mijn eerste grote droom realiseerde ik in 1995: het oprichten van de Vereniging Verkeersslachtoffers. Ik wilde als projectleider Verkeersslachtoffers bij Bureau Slachtofferhulp de krachten van verkeersslachtoffers bundelen om slachtoffers te voorkomen door de gevolgen zichtbaar te maken. Met professor ir. Jan L. de Kroes (overleden op 31 maart 2020) en zijn vrouw Suzanna Suverein wisten wij met vereende krachten de Vereniging Verkeersslachtoffers tot leven te brengen.

* Stichting Talentenloods

In 2006 werd ik winnaar met het idee Sportintroductie voor kinderen van de basisschool. Het was het eerste burgerinitiatief in de gemeente Leidschendam-Voorburg. In 2008 won ik met het tweede project Muziekintroductie. Vervolgens heb ik eind 2008 het initiatief genomen om Stichting Talentenloods op te richten met als doel dat kinderen eerder hun talent kunnen ontdekken en ontwikkelen. Met behulp van subsidie kon een samenhangend pakket van naschoolse activiteiten ontwikkeld worden voor de basisscholen Essesteijn en Dijsselbloem (nu Cascade). Nadat de subsidie na drie jaar stopte heb ik mijn onderwijsvisie in 2016 verzilverd in mijn eerste kinderboek ‘Juffrouw HEndriKS, De beuk erin!’.

In 2014 ben ik voor Stichting Talentenloods gestart met het Open Podium voor de jeugd, waarmee het talent van de jeugd voor het voetlicht gebracht kon worden. Voor 2022 gaat het om vier podiumavonden en een Slotavond voor jeugd van 12-21 jaar. Het gaat hierbij ook om het verhaal achter het talent: wat de jongeren beweegt. Door samenwerking met de lokale omroep Midvliet wordt het mogelijk via livestream het talent van de jeugd met een breed publiek te delen en daarmee te inspireren.

In 2009 heb ik de Schrijfwedstrijd ontwikkeld voor het Huygensfestival voor groep 7 van de basisscholen in Leidschendam-Voorburg. In 2017 is de Schrijfwedstrijd overgeheveld naar Talentenloods en kwam het schrijven in het teken te staan van het talent van de kinderen. In verband met de toenemende werkdruk op de basisscholen is besloten de Schrijfwedstrijd (tijdelijk) stop te zetten. In 2022 gaat Talentenloods naar de basisscholen toe om Talent op de Bassischool in beeld te brengen. Zie website Talentenloods

* Stichting Hollands Boegbeeld

In 2010 heb ik het initiatief genomen Stichting Hollands Boegbeeld op te richten in verband met het project ‘Den Haag kust Scheveningen’, waarbij negen organisaties betrokken waren om de route en het geschiedenisverhaal van het Huygensmuseum Hofwijck in Voorburg naar de kust in Scheveningen letterlijk in kaart te brengen. Uit dit project vloeide mijn eerste voorstelling ‘Kustverhalen’ voort (50 voorstellingen) en de daarop volgende voorstellingen ‘200 jaar koninkrijk (100 voorstellingen), ‘750 jaar Oudewater’ over heksenvervolging in de Heksenwaag (100 voorstellingen) en in samenwerking met ProDemos, Huis voor de Democratie ‘Aletta Jacobs in de klas, 100 jaar Kiesrecht’ (75 voorstellingen). Na tien succesvolle jaren is in 2020 de Stichting opgeheven, omdat er – mede door Corona – geen nieuwe voorstellingen meer op het programma staan. Zie website Hollands Boegbeeld

Mijn grote voorbeeld voor het ontwikkelen van voorstellingen in de klas is mijn gastles Ketelbinkie geweest voor de SKVR, Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam, i.s.m. het Natuurhistorisch Museum Rotterdam en het Havenmuseum. Deze van oorsprong filosofische les van Marja van Rossum van Groot Denkraam heb ik doorontwikkeld naar een meespeeltheaterles. Deze les heb ik gedurende 10 jaar verzorgd op Rotterdamse scholen tot 2020 en heb ik gestopt in verband met toenemende werkzaamheden voor de Ruïne van Brederode sinds 2017.

* Hollands Historisch Festijn

In 2016 was mijn droom – na honderd voorstellingen ‘Viering 200 jaar koninkrijk’ – het kasteel op het Binnenhof in Den Haag tot leven te brengen met Ridders en Paarden. Dit bracht een praktische organisatiekant met zich mee. Voor een geschiedenisevenement op het Binnenhof in Den Haag was een stichting nodig met ervaren mensen op het gebied van organiseren van evenementen. Daarom hebben mijn partner Rob Kortekaas en ik het initiatief toe genomen om Stichting HISTORIE-KS op te richten. Door de ervaring van bestuursleden met middeleeuwse kampementen kregen we het voor elkaar om 800 jaar geschiedenis op en rond het Binnenhof tot leven te brengen. In 2019 zelfs op het Lange Voorhout met de tribunes voor Prinsjesdag: met ridders en paarden, een Historisch Kampement langs de Hofvijver en de ‘8 Koninginnen uit 200 jaar Koninkrijk’ in de Paleistuin.

In 2020 is in samenwerking met de ondernemers van het Hofkwartier ondanks Corona met de acht koninginnen de heringerichte Molenstraat veilig feestelijk geopend. De Molenstraat verbindt Paleis Noordeinde met de Paleistuin, waar iedereen welkom is voor een picknick. In 2022 zijn de acht koninginnen mogelijk te zien tijdens het Prinsjesfestival in Den Haag op zaterdag 17 september. 

Zie website Hollands Historisch Festijn

* Ruïne van Brederode

In 2016 was het ook het Jaar van Brederode. Mijn partner Rob Kortekaas was met de Compagnie van Brederode aan de Ruïne van Brederode verbonden en vroeg mij of ik ook een verhaal over Brederode zou kunnen maken. Zo kwam ik erachter dat de geschiedenis van het Binnenhof en Brederode zeer nauw met elkaar verbonden zijn. Omdat de Stichting van de Ruïne op zoek was naar beheerders had ik een nieuwe droom: dat wij de beheerders zouden worden om de geschiedenis van Brederode tot leven te brengen. Hoe klein onze kans ook leek: in 2017 werden wij de beheerders en hebben wij sindsdien de geschiedenis tot leven gebracht met verhalen, tentoonstellingen en evenementen. Zomer 2021 was mijn tweede kinderboek Juffrouw Hendriks, De vloek van de Ruïne van Brederode’ een feit. Voor het eerst is de geschiedenis van het Kasteel en de 18 Heren van Brederode in een leesbaar boek samengebracht voor de jeugd en overige geïnteresseerden. Hiermee hoop ik bij te dragen aan interesse voor ons culturele erfgoed in de toekomst.
Zie website Ruïne van Brederode

* Nieuwe droom: Het verhaal van de industrie

Vanaf 2022 gaat Rob verder als beheerder van de Ruïne van Brederode en ga ik verder werken aan mijn nieuwe droom om het verhaal van de industrie en de invloed op het klimaat toegankelijker te maken.

Zie website Juffrouw Hendriks

Shopping cart
There are no products in the cart!
Continue shopping
0